header1.jpg

Voorwaarden

Voorwaarden

Onze medewerkers voeren de werkzaamheden uit volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Op deze kwaliteitsnormen worden wij getoetst door onze beroepsorganisatie: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van de NBA van toepassing.

Klachtenregeling

Heeft u om welke reden dan ook toch een klacht over onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons hier persoonlijk van op de hoogte stelt, zodat wij uw klacht in onderling overleg kunnen oplossen. In de klachtenregeling zetten wij de te volgen procedure uiteen. Indien u uw klacht formeel wilt indienen, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier [link].

Klokkenluidersregeling

Omdat Van Hell Accountants & Belastingadviseurs kwaliteit en betrouwbaarheid belangrijk vindt, heeft Van Hell Accountants & Belastingadviseurs een klokkenluidersregeling [link]. In de klokkenluidersregeling is beschreven hoe eventuele misstanden kunnen worden gemeld en hoe hiermee om wordt gegaan.