Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
september 16, 2021
Kwijtscheldingswinstvrijstelling
september 30, 2021

De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de subsidiepercentages van de MIA omhoog. Deze gaan van 13,5, 27 en 36 naar respectievelijk 27, 36 en 45.

Comments are closed.