Arbeidsrecht
juni 23, 2022

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
juni 23, 2022

Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los
juni 9, 2022

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de
juni 2, 2022

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Na de be√čindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een eindafrekening.