Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
september 16, 2021
Kwijtscheldingswinstvrijstelling
september 30, 2021

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De vervaldatum wordt opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de evaluatie, die voor 2022 zou plaatsvinden, nog niet is afgerond.

Comments are closed.