Privacyverklaring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privacyverklaring

In deze verklaring willen we u graag vertellen hoe en waarvoor we persoonsgegevens verzamelen en wat we doen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Als we het in deze verklaring hebben over we, wij, ons of onze dan bedoelen daarmee Van Hell Accountants & Belastingadviseurs in Zeist. Als we het hebben over u of uw dan hebben het over u als bezoeker van deze website.

Het kan voorkomen dat een deel van de informatie wat technisch/juridisch is. We leggen alles natuurlijk zo duidelijk mogelijk uit maar mocht u toch vragen hebben, dan kunt u deze aan ons stellen via e-mailadres: privacy@vanhellaccountants.nl

Welke persoonsgegevens worden verzameld

We verzamelen op drie verschillende manieren persoonsgegevens van u:

Bij het bezoeken van de website

Zodra u onze website bezoekt slaan we direct al wat informatie van u op. Zo gebruiken wij Google Analytics om te analyseren waar u vandaan komt en of u al een keer op de site bent geweest. De data die Google Analytics verzameld is compleet anoniem en geeft ons enkel een globaal beeld van de manier waarop personen onze website bezoeken en gebruiken.

Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Bij contactmomenten

Als u contact met ons zoekt slaan we ook een kleine hoeveelheid data op. Afhankelijk van de gekozen contactmogelijkheid kunnen wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en/of ip adres bewaren. Deze data wordt enkel gebruikt om terug te kunnen koppelen als dat van toepassing is.

Gedurende klantrelatie

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en worden door ons bewaard conform de wettelijke voorschriften. In de opdrachtovereenkomst en de daarbij behorende verwerkersovereenkomst staat beschreven welke persoonsgegevens wij registreren, met welk doel en hoe wij daar mee omgaan.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens

Wij houden ons aan de wettelijk geregelde bewaartermijnen. Bij wet heeft u recht op vergetelheid wat betekent dat wij uw gegevens niet onnodig mogen

Recht op inzage, wijziging of verwijdering en overige rechten

Tevens heeft u het wettelijk recht op inzage en rectificatie van de gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage, wijziging, beperking of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben tevens te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor.

Tevens heeft u het recht uw toestemming in te trekken en ons te verzoeken de door ons verwerkte persoonsgegevens aan u over te dragen.

En uiteraard kunt u bij discussie omtrent uw persoonsgegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens.
Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de sub-verwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen. Een verzoek kunt u indienen per mail: privacy@vanhellaccountants.nl

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Wij maken soms gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.
Ook kunnen wij soms op grond van wettelijke voorschriften verplicht worden, gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.
In geen geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van ons verwerkt en opgeslagen.

Onze werknemers zijn wettelijk en contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Gebruik van cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Wij hebben:

• een bewerkersovereenkomst met google gesloten;
• gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
• ‘gegevens delen’ uitgezet;
• en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact

Vragen over het privacy beleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling privacy, of per e-mail via privacy@vanhellaccountants.nl.

Post- en bezoekadres

Bergweg 157
3707 AC Zeist

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]