Premiepercentages en maximum premieloon 2020
Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant
november 14, 2019
Premiepercentages Zvw 2020 bekend
november 28, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf, laag

2,94%

Awf, hoog

7,94%

Ufo

0,68%

Aof, basispremie

6,77%

Opslag kinderopvang

0,50%

Maximum premieloon

€ 57.232

 

Comments are closed.